Nauczyciele-wychowawcy w Polskiej Szkole Sobotniej:
Grupa żłobkowa i przedszkolna: p. Agnieszka Pastor
Klasa „0” i „I”: p.Aneta Wasylewicz
Klasa „II”i „III”: p. Agnieszka Matraszek
Klasa „IV” i „V”: p. Aneta Moryn
Grupa gimnazjalna: p.Arleta Florczyk